اخبار و اطلاعیه ها

×

۰۷ / ۱۰ / ۱۴۰۰

ویو پست 2500 تومانی اضافه شد

۰۴ / ۱۰ / ۱۴۰۰

سرویس ویو فعال شد هر کا 7 هزار تومان

۱۸ / ۰۴ / ۱۳۹۹

سرویس های جدید در بخش تلگرام سایت اضافه شده

ویو پست تلگرام هر کا 500

ممبر فیک هر کا 14

۰۴ / ۰۲ / ۱۳۹۹

سرویس های خارجی لایک و فالوور از دسترس خارج شد. تا با سرویس بهتر جایگزین شوند

ممبر اد اجباری و هیدن کانال تلگرام اضافه شد.

۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۸

سرویس لایک 14000 تومانی اضافه شد سرعت خوب در ارسال.

۰۴ / ۱۱ / ۱۳۹۸

سرویس ویو 900 تومانی اضافه شد , زمان استارت و اضافه شدن این سرویس سریعتر از ویو 450 تومانی میباشد.

6صفحه اصلی اخبار

ویو

ادمین
۱۷۶۰

سرویس ویو فعال شد هر کا 7 هزار تومان

سرویس جدید

ادمین
۲۱۲۴

سرویس های جدید در بخش تلگرام سایت اضافه شده ویو پست تلگرام

لایک جدید

مدیر
۲۵۶۰

سرویس لایک 14000 تومانی اضافه شد سرعت خوب در ارسال.

سرویس جدید

ادمین
۲۵۸۳

سرویس ویو 900 تومانی اضافه شد , زمان استارت و اضافه


menu