اخبار و اطلاعیه ها

×

۱۸ / ۰۴ / ۱۳۹۹

سرویس های جدید در بخش تلگرام سایت اضافه شده

ویو پست تلگرام هر کا 500

ممبر فیک هر کا 14

۰۴ / ۰۲ / ۱۳۹۹

سرویس های خارجی لایک و فالوور از دسترس خارج شد. تا با سرویس بهتر جایگزین شوند

ممبر اد اجباری و هیدن کانال تلگرام اضافه شد.

۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۸

سرویس لایک 14000 تومانی اضافه شد سرعت خوب در ارسال.

۰۴ / ۱۱ / ۱۳۹۸

سرویس ویو 900 تومانی اضافه شد , زمان استارت و اضافه شدن این سرویس سریعتر از ویو 450 تومانی میباشد.

4صفحه اصلی اخبار

سرویس جدید

ادمین
۵۹۳

سرویس های جدید در بخش تلگرام سایت اضافه شده ویو پست تلگرام

لایک جدید

مدیر
۸۲۹

سرویس لایک 14000 تومانی اضافه شد سرعت خوب در ارسال.

سرویس جدید

ادمین
۸۰۱

سرویس ویو 900 تومانی اضافه شد , زمان استارت و اضافه


menu